Inspectie en Advies

Onderhoudsplannen & advies

Onderhoudsplannen en -adviezen voor zowel kleine als grote projecten waaronder meerjarenonderhousbegrotingen.

Bouwkostenadvies

Van het beoordelen van inschrijfbegrotingen van aannemers tot het vervaardigen van kostenramingen, haalbaarheidsstudies en calculaties voor architecten bureaus, ondernemers en aannemers.

Bouwtechnische inspectie

Onderzoek naar bouwkundige onvolkomenheden en een plan van aanpak om deze onvolkomenheden op te lossen!

Kwaliteitsinspectie

Constructieve veiligheid

Project Opzet & Management

Renovatie & Restauratie

Alles van het aanpassen van uw gebouw aan de nieuwste regelgevingen tot het restaureren van Cathedralen!

Bestek en tekeningen

Naast een gedetailleerde omschrijving van het uit te voeren (bouw)werk inclusief technische en juridische bepalingen maak ik ook de bouw(technische)tekeningen.

Aanbestedingen

Hulp, ondersteuning & advies omtrent alles wat bij de aanbesteding komt kijken! Daarbij kan ik tevens informatie verstrekken over eventuele offertes.

Nieuwbouw

Voortgangscontrole

Kwaliteitsborging

Aanvraag en Regelingen

Bouwaanvraag

Alle zaken rondom uw bouwaanvraag regel ik voor u, van tekeningen en alle andere benodigdheden tot en met de aanvragen bij de gemeente!

Subsidieaanvraag

Eventuele subsidies omtrent uw verbouwing of renovering vraag ik voor u aan!

Termijnregeling

Onderhandelingen

Aanbestedingen

Bemiddeling

Juridische problemen

Door jarenlange ervaring en kennis op het gebied van o.a. regelgeving in en omtrent de bouw kan ik u ook bij juridische problematiek ondersteunen en ontzorgen.

Conflictoplossing

Is er een conflict omtrent uw verbouwing of een ander probleem? Samen komen we er uit!

Geïnteresseerd? Neem gelijk contact op!